سید مجید عظیمی
M

سید مجید عظیمی

Majid_Azimi

7
آثار
2
دنبال کنندگان
1
دنبال شوندگان
95
بازدید کنندگان
ایران, اصفهان
گرافیک یه رشته نیست یه سبک زندگیه (: Mazimi383.com@gmail.com