محمدفلاح زاده
M

محمدفلاح زاده

Mohammadfallahzadeh

2
آثار
0
دنبال کنندگان
0
دنبال شوندگان
122
بازدید کنندگان
ایران, فارس
دانشجو کاردانی رشته ی فناوری اطلاعات و ارتباطات