سید امیرحسین میرسندسی
A

سید امیرحسین میرسندسی

amirmirsondosi

3
آثار
1
دنبال کنندگان
2
دنبال شوندگان
10
بازدید کنندگان
ایران, خراسان رضوی
دانشجوی مقطع کارشناسی مهدسی صنایع علاقمند به گرافیک و موسیقی