محمدجواد پردخته
M

محمدجواد پردخته

m-j-pardakhteh

17
آثار
0
دنبال کنندگان
0
دنبال شوندگان
193
بازدید کنندگان
ایران, گیلان
راه یافتن به اولین جشنواره پوستر : سلامت دهان و دندان راه یافتن به سومین جایزه بزرگ مرگ بر آمریکا راه یافتن به پنجمین جشنواره : ملی نقاشیخط : و حروف نگاری رضوی راه یافتن به اولین جشنواره گرافیک و ترافیک : راه یافتن به اولین جشنواره پوستر درد مشترک را


آثار محمدجواد پردخته