محمد مهدی علیزاده
محمد مهدی علیزاده

محمد مهدی علیزاده

mahdi2483

8
آثار
1
دنبال کنندگان
0
دنبال شوندگان
116
بازدید کنندگان
ایران, گلستان
شرح حال دل من شرح غم و هجران است شرح چشم تَرِمن شرح خود باران است شرحه شرحه شده این دل که همه سوزان است سال ها سوخته از هجر رخ یاران است