سولماز باقری
سولماز باقری

سولماز باقری

solmazbagheri

574
آثار
0
دنبال کنندگان
0
دنبال شوندگان
72
بازدید کنندگان
ایران, تهران
دانشجو طراحی گرافیک و فعال در عرصه طراحی


آثار سولماز باقری